بهش گفتم دود سیگار اذیتت می کنه؟ نگاه سردی کرد و گفت اونی که اذیتم می کنه تویی…

یکشنبه 10 می 2015 | موضوع: تلگراف


نظرات بسته است.