اوج گیری درگیری رسانه ای جریان انحرافی و جریان تزویر

چهارشنبه 11 ژانویه 2012 | موضوع: متن

جریان انحرافی اصطلاحی است که به حامیان محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی علی الخصوص اسفندیار رحیم مشایی از سوی کودتاچیان نظامی و حکومتیان اشاره می‌کند. چیزی که به نظر می‌رسد به قصد عبور از احمدی‌نژاد و جریان نزدیک به وی توسط کودتاچیان و قبضه کامل قدرت در دست خود طرح ریزی شده است. طرحی که طبق آن تمامیت خواهان قصد داشتند با قربانی کردن فردی بی‌خاصیت و بدون پشتوانه به نام احمدی‌نژاد روند اصلاحات و دموکراسی خواهی و فضای باز را در ایران سرکوب کرده و پس از عبور از این مرحله قدرت را در دستان خود قبضه کنند. البته احمدی‌نژاد نیز با احساس این خطر – هرچند کندذهن بودن وی این برداشت را دیر به ذهن وی فرو برد! – با پاره‌ای حرکت‌ها قصد قدرت نمایی در مقابل ایشان و شخص رهبر را داشت که با شکست روبرو شد. اوج این گردنکشی‌ها در مقابل ولی نعمتش را در کنار گذاشتن مصلحی، وزیر اطلاعات، به وضوح می‌توان دید. هرچند اقداماتی از این دست کم نبوده‌اند. کودتاچیان همواره حامیان احمدی‌نژاد و یا به گفته خودشان جریان انحرافی و به نقل از جریان نزدیک‌تر به دولت، جریان خاص را به ضدیت با ولی فقیه متهم می‌کنند و پایه تئوریک آن را به این شکل تحلیل می‌کنند که اینان با نزدیک دانستن ظهور امام زمان و حضور وی در عصر حاضر وجوب وجود ولایت مطلقه فقیه را رد می‌کنند و یا حداقل نسبت به احکام مطلقه آن وفادار نیستند! چیزی که البته در دوره رهبری علی خامنه‌ای بیشتر به یک دستاویز برای حذف حریف بدل شده و فاقد اصالت است.

در مقابل این درگیری غالبا رسانه‌ای، جریان موسوم به انحرافی نیز جریان مقابل خود را جریان تزویر می‌نامد و احساس می‌شود با نزدیک شدن به انتخابات فرمایشی مجلس و خیز بلند جریان موسوم به انحرافی برای حضور قوی اما چراغ خاموش در مجلس این درگیری‌های رسانه‌ای عریان‌تر و خشن‌تر گردد. چیزی که در این میان بسیار به چشم می‌آید و قابل توجه است سطح درگیری و ادبیات رسانه‌ای در این میان از سوی هر دو طرف دعوای قدرت است. به شکلی که در آخرین نمونه آن سایت رهانیوز منتسب به جبهه حامیان گفتمان اسلامی و یا به گفته مرسوم‌تر، جریان انحرافی خبری را درج کرده است که بیشتر به یک خبر گنگ برای تهدید مخاطبان خاص خود و یا‌‌ همان جریان تزویر و به گفته‌ای دیگر کودتاچیان نظامی می‌باشد.

 

قسمتی از گعده شیطانی مدعیان یقه چاک ولایتمداری

در این خبر صحبت از فایل صوتی و تصویری شده است که در آن اثبات می‌کند که عده‌ای از جریان مزبور – کودتاچیان – در پی تایید دسترسی احمدی‌نژاد به پاره‌ای اسناد که نشانگر تخلفات عدیده این افراد در سطوح مختلف که می‌تواند آنان را مجبور به تغییر قیافه و فرار شبانه – طبق متن خبر – کند به دنبال توطئه برای سرنگونی وی هستند و در این راه در حال طرح ریزی توطئه‌ای برای تحت فشار قرار دادن شخص علی خامنه‌ای و حتی تخریب وی در خصوص حمایت واضح از محمود احمدی‌نژاد می‌باشند.

البته این خبر فاقد هر نوع سندی است و انتشار فایل‌های صوتی و تصویری ادعایی را موکول به احساس نیاز از سوی گردانندگان سایت مزبور دانسته‌اند! چیزی که حتی صدای مخاطبان این سایت را در آورده و نشان دهنده آن است که چیزی به این مهمی – در صورت وجود – را دستاویز باجگیری‌های گروهی خود کرده‌اند! البته این سایت در خبر دیگری با اشاره به پایین آمدن حجم خبرهای ضد جریان موسوم به انحرافی در سایت‌های جریان مقابل خود سعی در اثبات قوی بودن مستندات مورد اشاره داشته است و تلویحا تهدید خود را موثر دانسته است. البته در این خبر با توجه به عکس گذاشته شده در متن خبر می‌توان به راحتی مخاطبان آن خبر گنگ را شناسایی کرد.

 

سکوت مطلق جبهه تزویر در پی انتشار متن گعده شیطانی مدعیان ولایتمداری / توقف ۴۸ ساعته انتشار اخبار جریان انحرافی در رسانه های تزویری!

البته شاید هم وجود چنین سندی یک بلوف رسانه‌ای بیش نباشد. اما نفس احساس خطر جریان مذکور هم می‌تواند نشان از حجم بالای صحبت‌هایی از این دست در میان دو طرف مدعی ولایت مداری داشته باشد که خود اثباتی بر وجود سطح بالای نفاق در حاکمیت می‌باشد! از سوی دیگر شاید این مسئله را تحرکی جدید در جهت فشار بر احمدی‌نژاد و ترغیب وی به عمل پیش دستانه تحلیل کرد.

در کل هرچند باید به دیده شک به این خبر و یا اسناد مورد اشاره نظر کرد و تنها به انتظار نشست و دید که آیا سندی وجود دارد و یا نه، اما نفس سطح بالای دعوای رسانه‌ای دو جریان قدرت طلب در حاکمیت و متهم کردن طرف مقابل به نگاه خصمانه به شخص علی خامنه‌ای و توطئه پنهان بر علیه وی می‌تواند جالب توجه و حائز اهمیت باشد و این در حقیقت نشانه‌ای بر حرکت سریع نظام در سراشیبی تندی است که انتهای آن نه تنها نابودی نظام که وارد کردن هزینه‌های گزاف به ایران و مردم ایران در میانه این جنگ قدرت کودتاچیان وجود دارد.

پی نوشت: به نظر می‌رسد استفاده از کلمه موهوم فتنه از سوی کودتاچیان حکومتی به یک لفظ کلام تبدیل شده است و استفاده از این کلمه در متن خبر اول به هیچ شکل مفهوم نیست! البته نفس استفاده از این کلمه موجب تطهیر و سربلند ماندن جنبش سبز و جریان اصلاحات از درگیری‌های سخیف اینچنینی در میان قدر طلبان کودتاچی می‌شود


نظرات بسته است.