به یاد معلم شهید

چهارشنبه 19 ژوئن 2013 | موضوع: فوتوگراف

سی و ششمین سالگرد عروج معلم شهید دکتر علی شریعتی

 

 shariati


نظرات بسته است.