طرف میگه اگه یه زن و مرد به یه در برسن و مرد از روی احترام به زن تعارف کنه که اول شما بفرمایین، یه نوع سکسیسمه!!! دنیا داره کجا میره؟!

یکشنبه 17 می 2015 | موضوع: تلگراف


نظرات بسته است.