تاریخ به طور کلی مجموعه‌ایست از جنایات، حماقت‌ها و بدبختی‌ها که در میانشان گه‌گاه به چند فضیلت و روزگارهای خوش نادر بر می‌خوریم!
(ولتر، خلقیات و روح ملل)

پنج‌شنبه 27 آگوست 2015 | موضوع: تلگراف


نظرات بسته است.