بزم شاه عباس

یکشنبه 18 اکتبر 2015 | موضوع: برفک

نگاره‌های مینیاتور تاریخی در عین فیگوراتیو بودن و برخورداری از جزئیات فراوان، ثبت نمادین یک لحظه از حیات دیرینگان ما هستند که هر یک از تماشاگران تصاویر را به رویاپردازی مجرد از آن لحظه تاریخی وامی‌دارد. به راستی اگر این نگاره‌ها به مثابه یک عکس از آن لحظه تاریخی فرض شود، آن لحظه را چگونه تصور می‌کنید؟

 

انیمیشن بزم شاه عباس

انیماتور: صابر عباسیان

کاری از وبلاگ هبوط


نظرات بسته است.