به یاد میرحسین

روزی که تو بازآیی

دوشنبه 13 فوریه 2017 | موضوع: پیشخوان - مزقون

ای آزادی  

 از ره خون می‌آیی و امّا 

می آیی و من در دل می‌لرزم

می‌آیی و من در دل می‌لرزم

 

این چیست که در دست تو پنهان است؟

این چیست که در پای تو پیچیده‌ست؟

 

ای آزادی

آیا با زنجیر می‌آیی؟

 

سایه


نظرات بسته است.