نوشته‌های مزقون


به یاد میرحسین
  • روزی که تو بازآیی
  • در باب سریال شهرزاد
  • روزی همه قصه خواهیم شد
  • چند نما از یک صدا
  • یک صدای جدید
  • نوستالژی همه تاریخ
  • زندگی ام‌پی‌تری
  • آهنگ‌های جینگیلی مستون